ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebilehe rehvivahetus.rehviproff.ee/kampaania isikuandmete vastutav töötleja on Swedox OÜ (registrikood 12112483) asukohaga Kumna tee 10, Kumna 76614, Harjumaa

tel 53926280 ja e-kiri raido@rehviproff.ee. 

1. Milliseid isikuandmeid töödeldakse?

− nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

− arve/tellimuse number;

2. Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse?

Isikuandmeid kasutatakse antud kampaanias osalemiseks ning hilisemaks otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku.

Veebilehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebilehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

3. Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku olemasolul!

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine, võitja välja loosimine).

4. Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Antud Kampaania raames edastatakse ainult VÕITJA nimi avalikkusele!
 

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebilehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

5. Turvalisus ja andmetele ligipääs

Juurdepääs isikuandmetele on Rehviproff.ee töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebileht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebilehe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebilehe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

6. Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

7. Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel (vastav teave tuleb esitada selgelt ja eraldi igasugusest muust teabest).

8. Muud sätted

Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Privaatsustingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivat õigust.

Rehviproff.ee on isikuandmete vastutav töötleja